ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ๒ ตำแหน่ง

๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการจำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศรับสมัครงาน icon_new

ข่าวประกาศในหน่วยงาน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโขงเจียม  ร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่งเจ้าหน้าที่  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559  เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

2016-06-07_13-58-52

 

ข่าวทั่วไป

11141211_10206038262907647_8575878441015005321_n

วันที่ 1-7 เมษายน 2559  กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายล้างส้วมรับวันสงกรานต์ ซึ่งในวันที่ 1 เมษายน 2559 นั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้ทำการล้างส้วมพร้อมกันทั่วไปประเทศในเวลาต้ังแต่ 13.30 น. เป็นต้นไป