ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

kc

เปิดดำเนินการเมื่อ เมษายน พ.ศ.2522  ริมฝั่งแม่น้ำมูล 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2534 ย้ายมาอยู่เลขที่ 277 ม.2 ริมถนนสายโขงเจียม พิบูลมังสาหาร  เนื้อที่ 70 ไร่  ในที่ดิน ตชด. 

ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง  เขตบริการรักษาพยาบาลครอบคลุม 52 หมู่บ้าน