ติดต่อเรา

โรงพยาบาลโขงเจียม

ที่อยู่ 277 หมู่ 2 ถ.พิบูล-โขงเจียม ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

โทร. 045351083
แฟกซ์. 045351083

ติดตาม. https://www.facebook.com/groups/khongchiam/