พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้
24 เมษายน 2009 — “บูรพาไร้พ่าย”
พรบ.คอมฯ ปี2550