ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ตารางรอบเบิกพัสดุ2018-11-13 10:34:12
2แบบฟอร์มส่งซ่อม2018-11-13 10:33:48
3แบบฟอร์ม บันทึกขออนมุัติซื้อจ้าง2018-11-13 10:33:14
4แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าเสื่อม2018-03-28 16:56:33
5ตัวชี้วัด QOF 612018-02-19 10:33:27
6PA 61 คำรับรองการตรวจราชการ2018-02-19 10:31:34
7คู่มือ รพ.สต. ติดดาว 25612018-02-19 09:44:43
8ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร2018-02-06 15:45:00
9สรุปผลงาน ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ รพ.โขงเจียม ปี 60 ณ 25 มค.61ok2018-01-26 16:18:28
10IVสรุปผลงานตัวชี้วัดองค์กรด้านศูนย์คุณภาพ รพ.โขงเจียม ปี60 OK 25 มค.612018-01-26 16:12:13
11งานเอกสาร HA เตรียมรับประเมิน ขั้น 32018-01-23 19:50:20
12รวมงาน HA รพ. โขงเจียม ส่งค่ะ 11 ส.ค. 602018-01-17 09:19:36
13แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 25612018-01-05 12:36:28
14การแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด KPI กระทรวงสาธารณสุขปี 2561(Template) Update19ตค.25602018-01-05 12:35:56
15เล่มตรวจราชการ ปี 25612018-01-05 12:33:39
16สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ-Monitor ปี 25612018-01-05 12:32:49
17สรุปประเด็นตรวจตรวจราชการ ปี25612018-01-05 12:30:49
18รายละเอียดตัวชี้วัด Ranking ปี25612018-01-05 12:28:31
19ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี ปี25612018-01-05 12:27:44