ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 25612018-01-05 12:36:28
2การแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด KPI กระทรวงสาธารณสุขปี 2561(Template) Update19ตค.25602018-01-05 12:35:56
3เล่มตรวจราชการ ปี 25612018-01-05 12:33:39
4สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ-Monitor ปี 25612018-01-05 12:32:49
5สรุปประเด็นตรวจตรวจราชการ ปี25612018-01-05 12:30:49
6รายละเอียดตัวชี้วัด Ranking ปี25612018-01-05 12:28:31
7ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี ปี25612018-01-05 12:27:44